Welkom bij Zorgcentrale Noord (ZCN)

Zorgcentrale Noord ontzorgt

ZCN levert bereikbaarheid voor zorgbedrijven, gemeenten, welzijnsorganisaties en individuen. Wij doen dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt bij ons terecht voor oplossingen op het gebied van veiligheid en zorg op afstand. Onze centralisten zijn ervaren verpleegkundigen op MBO- en HBO-niveau en maken gebruik van geavanceerde technieken. Onze dienstverlening is betrouwbaar, robuust en zeer betrokken.

Kijk op onze pagina over zorg op afstand om meer te lezen over onze dienstverlening.

Ga direct naar onze informatie over:

Project Springplank 9 oktober van start

De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats

Door vergrijzing en het steeds langer thuis wonen, neemt de druk op 112, ambulancezorg en huisartsenpost toe. Ook worden zorgvragen steeds complexer. Hierbij rijst de vraag: Hoe kunnen organisaties beter met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars expertise, zodat acute zorg in alle gevallen leidt tot de juiste zorg, door de juiste zorgverlener op het juiste moment? Op zoek naar een antwoord op deze vraag start 9 oktober project Springplank.

Project Springplank is een regionale samenwerking tussen Medrie (spoedeisende huisartsenzorg), RAV IJsselland (meldkamer en ambulance 112) en thuiszorgorganisatie Icare samen met Zorgcentrale Noord. De zorgpartners verwachten door intensieve samenwerking de stijging in de zorgvragen te kunnen opvangen binnen de huidige procedures en bezetting.

Deze pilot in IJssel- en Zwartewaterland duurt een jaar en richt zich vooral op kwetsbare groepen met onvoldoende vangnet in de thuissituatie. Gebleken is dat juist die groepen eerder een beroep doen op acute zorg. De partners in dit project zitten fysiek samen in één ruimte om de zorginzet optimaal met elkaar af te stemmen.

Medewerker aan het woord

Marjan van der West
“Na jaren ‘aan het bed’ wilde ik graag wat anders. Ik ben dit jaar als verpleegkundig zorgcentralist bij ZCN terecht gekomen. Ik kan mijn kennis vanuit het ziekenhuis en de thuiszorg heel goed gebruiken bij de heel verschillende telefoongesprekken.”
Marjan van der West
Getrouwd en trotse moeder van 3 voetballende zonen