Thuismonitoring bij COPD (ZCN)

Geplaatst op: 7 juni 2021

Thuismonitoring bij mensen met COPD voorkomt longaanvallen, het stelt ze gerust en het geeft ze de regie over hun eigen gezondheid en welbevinden. Dat blijkt uit een pilot van Inn4Cure, LEEF3.nu (ledenvereniging van Beweging 3.0) en Zorgcentrale Noord (ZCN). Bijna 600.000 mensen in Nederland hebben COPD: een longziekte, waarbij de longen beschadigd zijn. In de pilot werden vanaf november vorig jaar mensen met COPD gevolgd met de oplossing voor thuismonitoring van Inn4Cure. Aan de pilot deden zes leden van Leef3.nu vrijwillig mee. 

De verpleegkundig zorgcentralisten van ZCN hielden de deelnemers via een digitaal platform 24 uur per dag, 7 dagen per week in de gaten. Daarvoor bepaalden de deelnemers met de apparaatjes en de tablet dagelijks twee keer hun lichaamswaarden. Zoals zuurstofgehalte, bloeddruk, hartslag, temperatuur en gedane beweging. Ook vulden ze vragenlijsten in, de zogenaamde lastmeters. Als de waarden afwijkend waren of als de zorgcentralist iets opvallends zag, dan nam de ZCN-centralist contact op met de deelnemer en adviseerde over de te nemen actie. Denk aan ademhalingsoefeningen, medicatie of contact met de huisarts. Tevens stonden de centralisten van ZCN klaar als de deelnemer vragen had of advies wilde. 

Verbeteren en testen in tweede pilot

De resultaten van de pilot zijn dermate positief dat er een tweede pilot komt. Ditmaal met 150 patiënten. In de nieuwe pilot wordt de medische monitoring verbeterd én wordt de logistiek, het instructieproces (e-learning) en de technische ondersteuning getest. Ook wordt gekeken of het deelnemers inderdaad langer thuis en zelfstandiger houdt, zodat ze niet meer of later naar het ziekenhuis hoeven als het ziektebeeld verslechtert. 

Kwaliteit van zorg én leven

Teun Jonker, innovatiemanager bij ZCN, is blij met het resultaat van de eerste pilot. ‘Inmiddels kunnen we met elkaar wel zeggen dat het ons lukt om deze patiënten op afstand goed te ondersteunen met verpleegkundig advies en techniek. Ik kijk dan ook uit naar de tweede pilot. Het levert voor iedereen winst op: allereerst voor de deelnemer zelf, maar ook voor zijn of haar naasten én de zorgprofessionals. Want de kwaliteit van zorg én leven wordt met deze vorm van thuismonitoring sterk verbeterd.’