Kwaliteitssysteem

We hebben een kwaliteitssysteem voor de uitvoering van ons beleid en realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen. Het systeem zorgt voor de beheersing van de processen en een continue verbetering en borging van de kwaliteit van onze producten en diensten.

ZCN heeft sinds mei 2017 een ISO 9001:2015 certificaat en voldoet daarmee aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door een geaccrediteerde, certificerende instelling.

We verbeteren continu door:
• het meten, monitoren van en sturen op onze (kwaliteits)doelstellingen;
• interne en externe analyses;
• het uitvoeren van interne- en externe audits;
• klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken;
• het leren van klachten en signalen van onze klanten en stakeholders;
• minimaal 1x per jaar een evaluatiegesprek met opdrachtgevers en leveranciers;
• een jaarlijkse toetsing van de directie op de effectiviteit van ons kwaliteitsmanagementsysteem.