Minder fouten met dubbele medicatiecontrole

24/7 medicatieveiligheid

Wij zorgen ervoor dat uw verpleegkundige ontzorgt wordt in haar werkzaamheden. Van medicatiebegeleiding op afstand voor uw cliënt, tot complexe medicatiecontroles volgens het vier-ogen principe. Samen zorgen we voor een veilige medicatieketen.

Met behulp van een medicijndispenser is uw cliënt in staat om zoveel mogelijk zelfstandig zijn medicatie in te nemen. Toch is het een veilig gevoel om het apparaat aan te sluiten op onze meldcentrale, zodat er bij problemen direct contact is met een verpleegkundige. Onze collega neemt dan contact op met uw client als hij om welke reden ook de medicatie nog niet ingenomen heeft, of als er problemen zijn met de dispenser. Deze dienst kan uitgebreid en ondersteund worden met beeldzorg ten behoeve van medicatiebegeleiding. 

Bij dubbele medicatiecontrole is het van belang dat de verpleegkundige zo snel mogelijk een bekwame collega kan raadplegen. Die is binnen uw organisatie wellicht niet direct beschikbaar. U kunt deze controle uitbesteden aan Zorgcentrale Noord. Bij ZCN is 24 uur per dag, 7 dagen per week, een verpleegkundige met BIG-registratie aanwezig om deze controle uit te voeren. Zodat uw verpleegkundige weer verder kan.

Minder medicatiefouten met zorg op afstand

  • Medicijndispencers aangevuld met monitoring ter verhoging van de therapietrouw
  • verpleegkundigen met BIG-registratie, 24/7 bereikbaar
  • voor eenvoudige en complexe medicatiebegeleiding en digitale dubbele medicatiecontrole
  • eenvoudige bediening via de mobiele telefoon of tablet
  • online uitwisseling van foto’s via een medicatiecontrole app
  • met online bewijs, conform de eis van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).