Medicatiecontrole ZCN

Medicatiemonitoring en dubbele medicatiecontrole

Dubbele medicatiecontrole is nodig bij medicatie die, volgens landelijk vastgestelde richtlijnen, een onacceptabel risico vormt bij verkeerde toediening. Bij Zorgcentrale Noord (ZCN) is 24 uur per dag, 7 dagen per week, een BIG-geregistreerde verpleegkundige beschikbaar om via een medicatie-controleapp een bewijsbaar goede controle uit te voeren. Zo kan de verpleegkundige bij uw cliënt op veilige wijze de medicatie toedienen.

De verplichte dubbele controle op medicijnen wordt gegarandeerd en veilig op afstand uitgevoerd. Met medicatiecontrole biedt u een slim antwoord op een efficiënte inzet van uw personeel.

Om dubbele medicatiecontrole te kunnen leveren is een veilige infrastructuur noodzakelijk. Die biedt ZCN met verschillende gedeelde digitale applicaties, zoals Boomerweb, Ncare, Medimo en ONS Nedap. Met deze applicatie kunnen uw verpleegkundige bij de cliënt en onze verpleegkundige foto’s uitwisselen, waarmee de medicatiecontrole gedaan kan worden. Deze vorm van dienstverlening wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Het servicecentrum van ZCN is het hart van onze dienstverlening:

  • Onze verpleegkundigen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig en voeren de medicatiecontrole op afstand voor u uit volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen.
  • ZCN controleert op de volgende punten: juiste medicatie, juiste tijdstip, juiste dosering, juiste toedieningswijze en juiste identiteit.
  • De controle gebeurt door het uitwisselen van een foto via de medicatiecontroleapp.
  • De dubbele controle wordt direct voor u uitgevoerd.
  • ZCN voert zowel enkelvoudige als complexe medicatiecontroles uit.
  • Het bewijs van de uitgevoerde dubbele controle wordt online geleverd en bewaard op een manier die voldoet aan de eisen die IGJ stelt.

Medicijndispenser

Wanneer uw cliënt zelfstandig medicijnen inneemt via een medicijndispenser, dan kan dit apparaat worden aangesloten op onze meldcentrale. Zo is er direct contact met een verpleegkundige. Onze verpleegkundige belt dan met uw cliënt als hij om welke reden ook de medicatie nog niet ingenomen heeft, of als er problemen zijn met de dispenser. Deze dienst kan uitgebreid en ondersteund worden met beeldzorg voor medicatiebegeleiding.