Telemonitoring ZCN Antonius Zorggroep

Geplaatst op: 9 februari 2021

De Antonius Zorggroep start met thuismonitoring van COVID-19 patiënten, zodat zij eerder vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen om daar verder te herstellen. Dit onder toeziend oog van huisartsen uit de regio Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk. Door inzet van slimme meetapparatuur die de gezondheidstoestand van COVID-19 patiënten vanuit huis 24/7 registreert, worden zij op afstand in de gaten gehouden en begeleid in hun herstel. Hierdoor ontstaat er in het ziekenhuis meer ruimte in bedden en personele capaciteit. Zorgcentrale Noord (ZCN) ontvangt de metingen en voert 24/7 de monitoring uit.

Dagelijks bellen verpleegkundig zorgcentralisten van ZCN naar de patiënten om te vragen hoe het gaat. Ook kunnen patiënten altijd terecht bij ZCN met vragen, zodat ze zich vertrouwd voelen om de metingen zelf te doen. Innovatiemanager Teun Jonker vindt het fantastisch om als ZCN mee te werken aan deze vorm van telemonitoring. "Op deze manier zijn we in de keten toekomstgericht én patiëntvriendelijk bezig met de zorg van morgen. Deze telemonitoring is nu met COVID-19 heel actueel, maar stopt daarna niet: het is een opmaat voor de gezondheidszorg van de toekomst."

Metingen

De thuismonitoring wordt gedaan met behulp van Engage, een eHealthplatform ontwikkeld door Philips, in combinatie met een draagbare sensor (slimme pleister) die de patiënt opgeplakt krijgt. Na ontslag uit het ziekenhuis worden zo de hartslag en ademhalingsfrequentie van de patiënt 24/7 gemonitord. Daarnaast ontvangen patiënten ook een zuurstofsaturatiemeter die via bluetooth aan het platform verbonden is. De metingen worden zonder tussenkomst van de patiënt, via het platform, automatisch doorgestuurd naar verpleegkundigen van telemonitoringcentrum Zorgcentrale Noord. Zij houden in de gaten houden hoe het thuis met de patiënt gaat en nemen dagelijks telefonisch contact op met de patiënt om de metingen te bespreken en eventueel aanvullende vragen te stellen. Wijken de metingen af, dan wordt direct contact gezocht met de huisarts. Die bepaalt of en welke aanvullende behandeling moet plaatsvinden en overlegt indien nodig met de longarts in het ziekenhuis. 

Win-win-win

Door thuismonitoring worden de COVID-19 patiënten op afstand nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kunnen ze er op vertrouwen dat ze in hun eigen omgeving op verantwoorde wijze verder kunnen herstellen. Voor de huisartsen geeft de thuismonitoring eveneens een gerust gevoel omdat ze weten dat hun patiënten dag en nacht worden gemonitord. Voor het ziekenhuis zorgt de thuismonitoring voor vermindering van werkdruk en meer ruimte voor andere patiënten. 

Sandra Timmermans, lid Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep: “De thuismonitoring van COVID-19 patiënten past volledig binnen de visie van de Antonius Zorggroep: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Wij zijn trots op deze bundeling van krachten van huisartsen en longartsen en op alle betrokkenen vanuit onze organisatie en de regio die deze samenwerking hebben mogelijk gemaakt.”

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Els Reeuwijk, programmamanager Antonius Thuis bij de Antonius Zorggroep, voegt hieraan toe: “In deze tijd is Juiste Zorg op de Juiste Plek voor zowel onze patiënt als de zorgverlener belangrijker dan ooit tevoren. Met het programma Antonius Thuis zetten we ons in om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren, fysiek of online. Thuismonitoring is voor ons in wezen geen nieuwe ontwikkeling, gezien we hier al succesvol gebruik van maken bij COPD-patiënten. Het inrichten van het proces van thuismonitoring van COVID-19 patiënten was daarom voor ons een logische stap.”

Samen optrekken

Theo Bakker, één van de huisartsen uit de regio Zuidwest-Friesland, over de samenwerking rondom thuismonitoring van COVID-19 patiënten: “Verantwoord thuis herstellen van een ernstige COVID-19 infectie kan alleen als de medisch specialist en de huisarts nauw met elkaar samenwerken. Ziek zijn door het coronavirus is al erg genoeg. Thuis kunnen herstellen onder begeleiding verzacht enigszins. Hier werken wij als huisartsen graag aan mee.” Pieter Roelofs, longarts in het Antonius Ziekenhuis, vult aan: “Door deze zorg samen te organiseren met ondersteuning van thuismonitoring, houden we het verantwoord en onder controle. De landelijke strijdkreet  ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ nemen wij in onze regio voor onze patiënten én zorgverleners héél letterlijk.”