Personenalarmering Haarlemmermeer Zorgcentrale Noord

24 uur per dag hulp met één druk op de knop

Veilig langer thuis wonen

Personenalarmering is er voor iedereen die met een veilig gevoel thuis wil blijven wonen. Bent u bang dat u in huis valt of heeft u gezondheidsklachten en woont u alleen? Dan kan personenalarmering voor u een goede oplossing zijn. Ook voor uw kinderen of andere mantelzorgers is het vaak een prettig idee dat er snel gereageerd wordt wanneer u hulp nodig heeft.

24 uur zorgcentrale

Als u hulp nodig heeft, wordt er via één druk op de alarmknop om uw pols, hals of op het alarmapparaat een melding gemaakt. Er komt dan een spreekluisterverbinding tot stand tussen u en een medewerker van de zorgcentrale. Zij schakelen direct de juiste hulp in: van een door u opgegeven mantelzorger tot spoedeisende zorg.

Personenalarmering Haarlemmermeer Zorgcentrale Noord

Contactpersonen

Als u overdag alarmeert, dan belt de medewerker van de zorgcentrale waar mogelijk uw mantelzorger. Daarvoor geeft u drie mensen op. Bijvoorbeeld uw zoon, dochter, buurman of buurvrouw.

Hebt u geen mantelzorgers dichtbij? De Sociaal Makelaar van welzijnsorganisatie Meerwaarde denkt met u mee en zoekt samen met u naar mogelijkheden. Is er een geschikte persoon in uw buurt, maar vindt u het lastig zelf contact te zoeken? Dan ondersteunt de Sociaal Makelaar bij het eerste contact. ’s Nachts komt er altijd een medewerker van zorgorganisatie PCSOH.

U kunt er ook voor kiezen om overdag een beveiliger van Securitas te laten komen.

Abonnement

Voor Personenalarmering Haarlemmermeer sluit u een abonnement af met Zorgcentrale Noord (ZCN). Elke maand betaalt u een tarief voor het gebruik van het persoonsalarm, de professionele opvolging ’s nachts en eventuele bijkomende diensten waar u zelf voor kiest.

Voor veilige opvolging van het alarm is het belangrijk dat toegang tot uw woning is geregeld. Dit kan via een sleutelkluis naast de voordeur of een digitaal slot aan de binnenkant van uw voordeur. Soms kan bij grotere wooncomplexen een sleutel in beheer worden gegeven. De medewerker van ZCN bespreekt met u wat het beste bij uw woonsituatie past.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Of en hoeveel vergoeding u voor personenalarmering ontvangt, verschilt per zorgverzekeraar en hangt af van uw persoonlijke situatie. Hiervoor ontvangt u van ZCN één keer per jaar een overzicht van de kosten. Dit overzicht kunt u opsturen naar uw zorgverzekeraar, zodat zij de vergoeding kunnen uitkeren. 

Persoonsalarm ZCN

Alarmapparaat

U heeft een alarmapparaat met een alarmknop. Deze knop draagt u om uw hals of om uw pols. U kiest zelf wat u het prettigst vindt. U kunt hiervoor een mobiel apparaat gebruiken. Zo kunt u ook alarmeren als u in de wijk loopt of fietst. 

Aanvraag

U vraagt personenalarmering aan via ZCN. Dat doet u met het aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u bellen met ZCN: 088 980 09 53.

Personenalarmering Haarlemmermeer: nu de eerste drie maanden gratis!

Aanmelden en meer informatie