Pilot Slimme Nachtzorg

Geplaatst op: 4 maart 2019

Kwetsbare, alleenwonende mensen die nog zelfstandig thuiswonen: sommige van hen lopen ’s nachts (en overdag) het risico om te vallen. Anderen gaan in de nacht dwalen in huis of buitenshuis. Icare Ledenvereniging, Icare Verpleging & Verzorging en Zorgcentrale Noord (ZCN) doen tussen 1 maart en eind 2019 een proef om deze cliënten slimme nachtzorg te bieden. Het doel is om ervaring op te doen met de inzet van sensoren voor het monitoren van cliënten. Sensara is samenwerkingspartner als leverancier van de sensorset.

Wat is slimme nachtzorg?

Sensoren in de woning van de cliënt registreren allerlei zaken rondom het leefpatroon van de cliënt, zoals beweging, loopsnelheid, in en uit bed gaan, toiletbezoek, etc. Slimme software leert het gewone leefpatroon van de cliënt kennen en registreert of er afwijkingen zijn. De intelligentie is zodanig, dat er bij mogelijk ernstige voorvallen een alarm wordt gestuurd naar ZCN. Bijvoorbeeld als iemand ’s nachts langer dan een ingestelde tijd uit bed is en geen beweging laat zien (is mogelijk gevallen). Of als iemand ’s nachts het huis verlaat (gaat dwalen). ZCN stuurt de melding door naar de verpleegkundige van Icare, die naar deze cliënt toegaat. De afhandeling van alarmen door ZCN en de opvolging ervan door Icare vindt alleen plaats in de nacht (tussen 23 en 7 uur). De privacy van cliënten is geborgd, doordat er geen camera’s of microfoons worden gebruikt.

Een handige app

Ook al bestaat slimme nachtzorg uit de professionele opvolging tussen 23 en 7 uur, de sensoren kunnen 24 uur per dag werken. Via een app kunnen mantelzorgers zien of het goed gaat met hun naaste en buiten de nachtelijke uren reageren op alarmen. Zij krijgen meldingen door van de actuele situatie, maar ook trends over een bepaalde periode (iemand loopt langzamer, gaat vaker naar het toilet, of heeft al drie dagen niet ontbeten bijvoorbeeld).

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Teun Jonker; Manager EHealth en Domotica
mail: info@zcn.nl