Privacy- en cookieverklaring

Stichting Zorgcentrale Noord (ZCN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zorgcentrale Noord
Postbus 200
9410 AE Beilen
Telefoonnummer:
088 – 98 00 955
E-mailadres: info@zcn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZCN verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam                                                                                                                                             
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ZCN kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar
  Onze website heeft niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Maar wij kunnen niet de leeftijd van onze websitebezoekers controleren.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, geef dat dan aan ons door via
  informatiebeveiliging@zcn.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
ZCN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wij voeren een overeenkomst met u uit.
 • Wij zijn dat wettelijk verplicht.
 • Wij hebben daarvoor uw toestemming.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang.

ZCN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Zodat wij onze producten en diensten kunnen leveren.
 • Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie.
 • Zodat wij nieuwsbrieven, mailings en/of folders kunnen versturen.
 • Zodat wij u kunnen bellen, post kunnen sturen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Zodat wij u kunnen informeren over nieuwe en veranderde diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
ZCN neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, bijvoorbeeld een medewerker van de ZCN.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
ZCN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Zolang bewaren wij de volgende persoonsgegevens:  

 • Opnames van alarmmeldingen: 3 maanden. Deze bewaren wij om meldingen na te kunnen luisteren bij eventuele klachten, incidenten, vragen van opdrachtgevers en voor opleiding en training van onze medewerkers.
 • Opnames van telefoongesprekken: incidenteel 3 maanden. Deze bewaren wij voor opleiding en training van onze medewerkers.
 • In deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens van klanten: 2 jaar nadat het lidmaatschap of de overeenkomst is beëindigd, behalve als om administratieve wettelijke redenen persoonsgegevens 7 jaar of 15 jaar bewaard moeten blijven.
 • Klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht.
 • Wel kunnen de daarvoor beperkt noodzakelijke persoonsgegevens (naam en adresgegevens) langer dan 2 jaar nadat het lidmaatschap of de overeenkomst is beëindigd in een oud-cliëntenarchief van ZCN worden opgenomen. Dit betekent dat deze beperkte persoonsgegevens geheel afzonderlijk, beperkt beschikbaar, maar voor langere tijd worden opgeslagen. De persoonsgegevens in dit archief zullen worden verwijderd op verzoek van de oud-cliënt of (indien bekend) bij diens overlijden.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
ZCN deelt uw persoonsgegevens of een deel daarvan met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. ZCN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ZCN uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen met uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming of wanneer dit onderdeel is van de overeenkomst.

Als we gezondheidsgegevens verwerken dan houden wij ons aan onze wettelijke geheimhoudingsplicht. We verstrekken uw gezondheidsgegevens niet aan anderen, behalve als u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Als u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de aanvrager de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kan vinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZCN gebruikt cookies op haar website www.zcn.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft ZCN een aparte cookieverklaring, zie onderstaand.

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZCN. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatiebeveiliging@zcn.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen vier weken. We kunnen niet altijd aan een verzoek voldoen. Dat is het geval bij ongegronde of buitensporige verzoeken. U krijgt dan binnen vier weken bericht over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we twee maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.

Klacht
Alle klachten handelen we volgens onze klachtenprocedure af. U kunt uw klacht indienen via
privacy@espria.nl of via:
Stichting Espria, T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 102, 9410 AC Beilen

Mochten we er dan niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZCN vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Alleen medewerkers van ZCN en organisaties die wij hebben ingeschakeld en gecontracteerd, kunnen bij uw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar informatiebeveiliging@zcn.nl of naar de functionaris gegevensbescherming Marjolein van der Meij, FGespria@espria.nl.

Op de website van ZCN staan hyperlinks naar andere websites. Hoewel wij deze websites met zorg hebben gekozen, zijn wij er niet verantwoordelijk voor hoe die websites met uw gegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit is de meest recente versie.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Het gebruik van cookies is belangrijk voor de dienstverlening via onze website. Wij willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over ons gebruik van cookies.

Cookies maken het makkelijker voor u om onze website te gebruiken. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe u en andere bezoekers de website gebruiken en waar wij de website nog kunnen verbeteren. Deze cookieverklaring legt uit welke cookies Zorgcentrale Noord gebruikt.

Soorten cookies
Zorgcentrale Noord gebruikt 2 soorten cookies:

1.    Noodzakelijke cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening
Sommige cookies zijn onmisbaar om de website goed te laten werken of voor het leveren van de door u gevraagde dienst. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat gegevens automatisch worden ingevuld.

2.     Optimalisatiecookies
Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s goed werken en welke niet. Met deze informatie willen we het gebruiksgemak van de website optimaal maken. We volgen geen individuele bezoekers.

Blokkeren van cookies
Uiteraard kunt u cookies blokkeren. In de meeste webbrowsers kunt u dat zelf instellen. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen, verschilt per browser en kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de website niet of niet optimaal werken.

Cookies achteraf verwijderen
Na uw bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser en kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser.