Zo werken wij - Kwaliteit, rapportage en certificering

Wanneer u de zorg voor uw cliënten aan ons overdraagt, dan kunt u ervan uitgaan dat dit bij Zorgcentrale Noord (ZCN) in goede handen is. Daarvoor zetten wij samen de stappen richting passende dienstverlening voor uw cliënten. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten.

Hiervoor maken wij, op basis van onze expertise en technische kennis, de werkinstructie en protocollen passend bij uw wensen en eisen. Deze gebruiken onze ervaren verpleegkundigen en zorgcentralisten voor de dienstverlening voor uw organisatie. Zij zorgen dat uw cliënten, met de inzet van alle mogelijke technische hulpmiddelen en een kennisdatabase waarin uw eisen zijn opgenomen, de juiste zorg op het juiste moment van de juiste behandelaar krijgen. Vanzelfsprekend vindt voor de start van de dienstverlening ook de technische inrichting en koppeling met uw systemen.

Managementrapportage

U geeft de zorg uit handen, maar u laat het niet los. Daarom vinden wij het belangrijk dat we samen heel regelmatig de dienstverlening evalueren. Zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Maandelijks rapporteren we u in heldere statistieken, overzichten en andere managementinformatie. 

Opnemen telefoongesprekken

Bij ZCN nemen wij alle binnenkomende telefoongesprekken op. Als iemand belt naar ZCN, dan krijgt diegene dit via een vooraf ingesproken tekst te horen. Dit doen wij om de volgende drie redenen: 
•    het opleiden en coachen van medewerkers;
•    om vragen, incidenten, calamiteiten en klachten af te handelen;
•    om onze dienstverlening te verbeteren.
Ook alarmmeldingen via persoonsalarmering worden standaard opgenomen. Alle gesprekken worden drie maanden bewaard en daarna vernietigd.
 

Keurmerken en kwaliteit