Corona Zorg op afstand ZCN zorgcentrale

Geplaatst op: 18 maart 2020

Bij Zorgcentrale Noord (ZCN) houden we de ontwikkelingen over het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten. Hier leest u waar u en uw cliënten bij ons op kunnen rekenen en waar wij uw zorgorganisatie in deze tijd extra kunnen ondersteunen. En hoe juist ook deze crisis voor nieuwe samenwerkingen en innovatie van processen zorgt. Want zorg op afstand kan nu een antwoord zijn op uw zorgvragen en helpen bij het maximaal inzetbaar houden van uw zorgprofessionals.

Op onze zorgcentrale zien we dat ook mantelzorgers en cliënten actief meedenken. Zo geven mantelzorgers aan dat ze zelf de zorg voor bijvoorbeeld hun ouder(s) willen overnemen. Ook bellen cliënten om de zorg af te zeggen, om zo zorg voor anderen mogelijk te maken. Wij waarderen de constructieve inzet van iedereen om te zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland overeind blijft.

Maatregelen bij ZCN
Wij willen zorg op afstand kunnen blijven bieden, in welke situatie dan ook. Daarvoor hebben we maatregelen getroffen voor uiteenlopende scenario’s. Per scenario is gekeken wat nodig is om de zorg op afstand voor uw organisatie te waarborgen. Vanzelfsprekend nemen onze medewerkers zelf ook de hygiënemaatregelen in acht om verspreiding tegen te gaan.

In onze zorgverlening vormen de protocollen van uw organisatie de basis, met de richtlijnen van het RIVM voor iedereen als uitgangspunt. Veranderen er zaken in uw protocollen en werkwijzen? Of wilt u dat onze centralisten andere zorgverleners oproepen bij bepaalde zorgvragen, laat ons dat weten. Wij voeren deze wijziging dan gelijk door. Zo houden we samen de zorg beschikbaar.

Persoonsalarmering
Voordat onze meldbankmedewerker voor de opvolging van het persoonsalarm een van uw zorgmedewerkers inzet, stelt onze medewerker enkele controlevragen. Zo kan de zorgprofessional passende beschermingsmaatregelen nemen. Om zo de verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare ouderen te voorkomen én uw medewerkers te beschermen. Bij elke alarmmelding waar professionele zorg naar toe gaat, vragen onze meldbankmedewerkers aan de cliënt via de spreek-luisterverbinding:

  • of de cliënt hoest, niest, koorts of last van neusverkoudheid heeft;
  • of de cliënt besmet is met het coronavirus.

Installatie en onderhoud systemen bij de cliënt thuis
Onze servicepartners die persoonsalarmen en medicijndispensers installeren bij de cliënt thuis en onderhoud verrichten, blijven dit doen volgens afspraak. Vanzelfsprekend nemen ook zij de hygiënemaatregelen in acht, zoals het houden van afstand en het dragen van handschoenen. De installateurs richten zich in de woning van de cliënt op de kritische handelingen: installatie, service en het verhelpen van storingen. Zij proberen de tijd dat zij in de woning verblijven tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door waar mogelijk apparatuur alvast voor het bezoek aan de cliënt vooraf in te stellen. Wel kan er, in overleg met de cliënt, voor worden gekozen om de installatie, reparatie of het onderhoud uit te stellen.

Medicatieveiligheid
Dagelijks voeren we bij ZCN honderden keren dubbele medicatiecontrole uit voor thuiszorgorganisaties. Het kan juist nu een manier zijn om de druk op uw wijkteams te verlagen en te zorgen voor een hoge kwaliteit van zorgverlening. Een centralist van ZCN kijkt mee met uw verpleegkundige bij het toedienen van de medicatie. Door dit op afstand voor u te verzorgen, kunt u de medewerkers daar inzetten waar nodig.

De medicijndispenser Medido kunnen wij snel inzetten in samenwerking met Innospence. Dat verlaagt het aantal fysieke contactmomenten bij de cliënt. In deze tijd van het coronavirus een goede manier om op afstand het medicijngebruik te monitoren.

Zorg op afstand juist nu het antwoord, bijvoorbeeld met beeldbellen
Zorg op afstand blijkt juist in deze tijd een antwoord op veel vragen. Zo kunnen afspraken van patiënten van GGZ Drenthe de komende tijd niet meer face-to-face met hun psychiater of behandelaar plaatsvinden. Iedere patiënt krijgt in plaats daarvan de mogelijkheid voor een afspraak via beeldbellen. Medewerkers van ZCN hebben afgelopen dagen al zo’n 2.000 patiënten gebeld om uit te leggen uit hoe een afspraak via beeldbellen in z’n werk gaat. In deze situatie een passende manier voor deze patiënten om op afstand de behandeling voort te zetten.

Ook voor Zorggroep Solis blijkt beeldbellen met cliënten juist nu een oplossing. De uitbraak van het coronavirus heeft de invoering versneld in gang gezet. Wij hebben dag en nacht een team beschikbaar van ervaren verpleegkundigen die kunnen beeldbellen. Alle kwetsbare en besmette cliënten ontvangen nu al een Compaan. Hiermee kunnen zij én mantelzorgers op afstand een beroep doen op een verpleegkundige. Dat minimaliseert de kans op besmetting.

Contact
Heeft u vragen hoe wij u in deze tijd kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met een van mijn voor u bekende collega’s of met mij. Ik wens ons allen toe dat we door de inzet van de juiste maatregelen met elkaar deze crisis het hoofd kunnen bieden. Daar zetten mijn collega’s en ik ons elke dag voor in. U kunt op ons rekenen.

Erik Wijnhof, directeur Zorgcentrale Noord